Mutiara Dharma 02/10/2018:

“Seorang pemenang adalah ia yang berusaha untuk menjadi juara sepanjang waktu, walaupun tiada seorangpun menyaksikannya.”

~I Wayan Sudarma

#jeromangkudanu

#mutiaradharma

Advertisements