​Mutiara Dharma 13/09/2016:

” Rindang, berbunga wangi, berbuah ranum suatu pohon bermula dari SATU BENIH unggul yang disemai pada lahan yang subur; demikian pula semua kondisi manusia bermula dari satu benih bernama KARMA yang disemai lewat tata laku pikiran, ucapan, dan tindakan-baik, kurang baik, maupun buruk pada lahan bernama kehidupan”.
I Wayan Sudarma (Jero Mangku Danu)®

#MangkuDanuQoutes

Mutiara Dharma

Advertisements