KAUNINGAN

Sakadi suaran genta makelening
Tek ning tek ning tek ning
Sane butek mangde ning

Tamiange ngimpasang karipubhaya
Sulanggine anggen suluh tatuladan
Teboge mangda setata paras paros
Endongane pinaka kanti ngeraketang pasemetonan
Kompeke wantah bekel rikala makrama

Malarapan kayun sane hening masarana janur kuning
Rahinan kuningan sarwa kuning
Sane kaapti mangda nirmala ning
Asampunike mangda uning
Ning….Ning…. Ning
Pangangge kuning
Keneh ning.

Rahajeng sami ening.
Ning mapuara eling.

♡ Jro Mangku Danu
_______

Rahajeng Rahinan Suci Kuningan. Semoga Kita semakin Uning & Eling serta mampu mengejawantahkan Cinta Kasih yang telah diwariskan dan dianugerahkan oleh Hyang Widhi melalui Bhatara Kamimitan dalam kehidupan sehari-hari.

Advertisements