PIPIS

Pipis…………………………………..
makejang demen………………..

pipis…………………………………..
makejang ngalih…………………
pipis…………………………………..

pipis…………………………………..
ngranayang sugih……………….

pipis…………………………………..
ngranayang bagia……………….

pipis bisa meli makejang………………………….

pipis…………………………………..
peteng lemah……………………..
ngalih pipis………………………..

pipis…………………………………..
ngranayang inguh……………….
yening tusing ngelah pipis…..

pipis…………………………………..
liu anake demen pipis…………

ulian pipis………………………….
bisa tusing jujur………………….

bisa malaksana corah………….

ulian pipis bisa lacur…………..

uliang pipis bisa kalahin tunangan……………………………

pipis…………………………………..
keweh alih………………………….
enggal telah………………………..

pipis…………………………………
apa-apa madasar pipis……….

apang bisa liu ngelah pipis…………………………………..
disubane liu ngelah pipis…….
ngranayang inguh……………….

pipis bisa ngaenan buta………
ane melah bisa dadi corah
ane corah bisa dadi melah ulian pipissssss……………………

image

Advertisements