Om Awighnamastu

Cardūla wikridita – – – / o o – / o – o / o o – / – – o / – – o / o //

Ring wwang tan wruha ring subhāsita mapunggung mangraseng sadrasa,

tan wruh pangrasaning sêdah pucang adoh tambūla widyāsêpi.

Yan wwantên mawiweka çāstra nirapeksa byakta monabrata.

Yan wwang mangkana tulyaning rahinikā lwirnyan guwekā hidêp. (Sumber: kakawin Nitisastra I.2)
image

Artinya:
* Orang yang tidak mengetahui bahasa, tidak bisa berkata tentang rasa yang enam (manis, asam, asin, pedas, pahit dan sepat);

* Orang yang tidak mengetahui rasa sirih dan pinang, jadi orang yang tidak suka makan sirih, tidak berpengetahuan pula.

* Jika berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan ilmu pengetahuan, tentu ia tidak akan memperhatikannya, ia akan diam saja seperti orang yang membisu.

* Orang yang semacam itu pada perasaan saya adalah seperti gua gelap.
_________
image

Konsep Nginang (nyirih), inilah yang melahirkan konsep:
1. Canang Pengraos (Lambang tata bahasa)
2. Porosan Silih Asih (lambang persaudaraan)
3.  Base Tampel (Lambang Musyawarah),
5. Base Tulak/Tubungan (Lambang simakrama).

Semoga bermanfaat
Om Santih Santih Santih On
~Jro Mangku Danu

Advertisements