Karya: Jro Putu Bonuz-Nusa Penida

Tukang banten megonggang.
Pemangku saling peduwegin.
Konyang pada mesuang cakepan.
konyang pada ngaba pemeneh.

Dresta megonggang nglawan Satra.
Sastra beneh di Buku.
Dresta beneh di pelaksana.
Makejang beneh. Sing ada pelih.

Pelihne tuah sing ada bisa toleransi.
Ngranang biuta bilang piodalan.
Encen maluan sastra lekad teken Dresta..?
Tiang masih sing nawang…!

Miyegan ento, jeneng cuntaka ane saru.
Kramane sing rungu…iteh ngalih pebeneh pedidi.
Minab Widhine ngakak kedek.
Nyingakin damuhne ngiyegang beneh pelih sing karwan tawang.

Men…engken patutne Ngut…?
Alih didian Bli Melem…icang be sakit gigi nepukin polah krama buka keketo…!

* Semoga menjadi bahan Evaluasi kita bersama

Advertisements