Mantra Pelukatan Bungkak Gading

Iki mantra ringh sejeroning pelukatan napkala masarana kelungah nyuh gading:

Om mahathirta pawitrani,
kumucur maring bayu akasa,
winadahan cengkir gading,
maka uriping dewata nawa sanggha, lwir dewata kabeh,
angelukat angelebur lara roga wighnna, papa petaka sariraning hulun,
Kalukat kelebur denira sang hyang amurwa pawitra sanjiwani
Om namah Siwa Buddhya namo swaha.

(Sumber: Lontar Weda Puja Widhi)

Write & Posted by:I W. Sudarma (Jro Mangku Danu)

Advertisements